Πρακτικά εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 07 Ιουνίου 2018 10:00

Πρακτικά εκλογής Προέδρου τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πρακτικά εκλογής Αναπληρωτή Προέδρου τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών