Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για να προσφέρει καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Συνεχίζοντας την πλοήγηση στον ιστοχώρο, συμφωνείτε με τη χρήση cookies. Διαβάστε την πολιτική ιδιωτικότητας για περισσότερες λεπτομέρειες

Ανακοινώσεις προς φοιτητές

Στην ιστοσελίδα αυτή αναρτώνται ανακοινώσεις που αφορούν τη φοιτητική κοινότητα, σχετικά με τα προγράμματα σπουδών (προπτυχιακό και μεταπτυχιακά), υποτροφίες, καθώς και ανακοινώσεις γενικότερου ενδιαφέροντος.

Aνακοίνωση υποβολής αιτήσεων για βεβαίωση περάτωσης σπουδών (Μάρτιος 2018)

Η Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών θα δέχεται αιτήσεις περάτωσης σπουδών καθημερινά, από Δευτέρα 12 Μαρτίου έως Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018.
Η βεβαίωση περάτωσης σπουδών θα χορηγηθεί από τη γραμματεία εντός 15 ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας των αιτήσεων. Όσοι ανακηρυχθούν πτυχιούχοι θα ορκιστούν στην επόμενη ορκωμοσία.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία:

 1. Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης περάτωσης σπουδών ως εξής:
  • Για τους εισαχθέντες στο  Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (δηλαδή από το ακαδ. έτος 2013-2014 και εφεξής), το συμπληρωμένο πρότυπο αίτησης που είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://dit.uop.gr/images/docs/forms/form_graduation-tpt.pdf
  • Για τους εισαχθέντες στα τμήματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών (δηλαδή πριν από το ακαδ. έτος 2013-2014), το συμπληρωμένο πρότυπο αίτησης που είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://dit.uop.gr/images/docs/bsc/dit-transitions-guide.pdf (σελ. 81).
 2. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
 3. Για τους εισαχθέντες στα τμήματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών (δηλαδή πριν από το ακαδ. έτος 2013-2014), συμπληρωμένο τον πίνακα αντιστοιχιών μαθημάτων που αντιστοιχεί στο Τμήμα και έτος εισαγωγής τους (http://dit.uop.gr/images/docs/bsc/dit-transitions-guide.pdf).
  Όσον αφορά στη συμπλήρωση του πίνακα αντιστοιχιών μαθημάτων, στη στήλη με τίτλο «Επιλογή» θα αναγράψετε το μάθημα που έχετε επιλέξει βάσει του οδηγού σπουδών που ακολουθείτε, η οποία απαίτηση εμφαίνεται στην πρώτη στήλη του πίνακα (Μάθημα ΤΕΤΥ ή Μάθημα ΤΕΤΤ, ανάλογα με το τμήμα εισαγωγής σας). Στη στήλη με τίτλο «Εξετ. περίοδος» θα αναγράψετε την εξεταστική περίοδο στην οποία επιτύχατε στο μάθημα.

Εάν έχετε περάσει περισσότερα μαθήματα από τον αριθμό που προβλέπεται από τον οδηγό σπουδών που ακολουθείτε για τη λήψη πτυχίου, πρέπει να δηλώσετε ποια από αυτά δεν επιθυμείτε να ληφθούν υπ’ όψιν στον υπολογισμό του βαθμό πτυχίου

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν στη γραμματεία με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 • Αυτοπροσώπως.
 • Μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.
 • Με ταχυδρομική αποστολή απλό ταχυδρομείο ή courier), στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Ακαδημαϊκού Γ. Κ. Βλάχου

Τρίπολη Τ.Κ. 22100

 

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις μέσω fax και email.

 

Από τη Γραμματεία

 

Τηλ. επικοινωνίας: 2710 372162, 2710 372164

 

(Ανακοίνωση σε μορφή pdf)

 

 

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου

Ανακοινώθηκε η έκτη έκδοση (v6) του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-18.

Αναθέσεις πτυχιακών εργασιών χ/εξ. 2017-18

Ανακοινώθηκε η λίστα με τις αναθέσεις των πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2017-18.

(Λίστα αναθέσεων πτυχιακών εργασιών - διαθέσιμη σε μορφή PDF)

Πρόγραμμα εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2017-18

Ανακοινώθηκε η έκτη έκδοση (v6) του προγράμματος της εξεταστικής περιόδου για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.  

[Πρόγραμμα Εξεταστικής (v6) διαθέσιμο σε μορφή PDF]

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ ξεκίνησε και διαρκεί μέχρι τις 31/10/2018.

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, μέχρι 20 φοιτητές του Τμήματός μας μπορούν να εργαστούν για διάστημα 3 μηνών σε ιδιωτική επιχείρηση ή δημόσιο φορέα.

Μια εισαγωγική παρουσίαση της Πρακτικής Άσκησης θα γίνει την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου ώρα 13:30 στην αίθουσα Ι13.

Ο τμηματικός υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης

Νίκος Πλατής

 

 

 

Μαθήματα κύκλου παιδαγωγικής και διδακτικής και Μεταβατικές διατάξεις

Μαθήματα κύκλου παιδαγωγικής και διδακτικής + Μεταβατικές διατάξεις

 1. Γενικά
 
Στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος εισήχθησαν από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 έξι νέα μαθήματα που αποτελούν τον Κύκλο παιδαγωγικής και διδακτικής.
Η εισαγωγή αυτών των μαθημάτων έγινε σε μία προσπάθεια να προσφέρει το Τμήμα μας Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας σε όσους φοιτητές το επιθυμούν.

 Τέτοιο πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί σε ΑΕΙ από το ακαδ. έτος 2013-2014 και εξής ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για φοιτητές που είχαν εισαχθεί μέχρι και το ακαδ. έτος 2012-2013 δεν είναι απαραίτητο τέτοιο πιστοποιητικό.

 Η χορήγηση αυτού του πιστοποιητικού από το Τμήμα μας δεν έχει εγκριθεί ακόμη. Το Τμήμα θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου και τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας ώστε να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες.

 Για την απόκτηση του πιστοποιητικού, όταν αυτό εγκριθεί, θα απαιτείται η επιτυχής εξέταση και στα έξι μαθήματα του κύκλου. Όμως μόνο μέχρι δύο από αυτά τα έξι μαθήματα θα μπορούν να ληφθούν υπόψιν στις υποχρεώσεις για την απόκτηση πτυχίου, στη θέση ισάριθμων ελεύθερων μαθημάτων (τα υπόλοιπα δεν λαμβάνονται υπόψιν στον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου).

Οι φοιτητές που είχαν εισαχθεί στα Τμήματα ΤΕΤΥ και ΤΕΤΤ μέχρι και το ακαδ. έτος 2012-2013 και επιθυμούν να λάβουν το νέο πτυχίο μπορούν ασφαλώς να παρακολουθήσουν αυτά τα μαθήματα και να προσμετρήσουν μέχρι δύο από αυτά στις υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου τους σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και ισχύουν γενικά για το νέο πτυχίο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Οι φοιτητές που είχαν εισαχθεί στα Τμήματα ΤΕΤΥ και ΤΕΤΤ μέχρι και το ακαδ. έτος 2012-2013 και επιθυμούν να λάβουν τα αντίστοιχα παλαιά πτυχία μπορούν να παρακολουθήσουν αυτά τα μαθήματα και να τα προσμετρήσουν στις υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου τους σύμφωνα με νέες μεταβατικές διατάξεις που εισήχθησαν. Οι μεταβατικές διατάξεις παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω και έχουν ενσωματωθεί στον Οδηγό μεταβατικών διατάξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην επιτροπή Οδηγού Σπουδών, στέλνοντας μήνυμα στις «Συζητήσεις» του σχετικού «μαθήματος» στο eclass (https://eclass.uop.gr/courses/DIT102/), καθώς και στην διδάσκουσα κυρία Αντωνίου.

2. Μεταβατικές διατάξεις για όσους επιθυμούν να λάβουν πτυχίο ΤΕΤΥ

2.1 Εισαχθέντες τα έτη 2002 και 2003
Μπορείτε να προσμετρήσετε μαθήματα του κύκλου παιδαγωγικής και διδακτικής στη θέση των 10 μαθημάτων επιλογών που απαιτούνται.

2.2 Εισαχθέντες τα έτη 2004, 2005 και 2006
Μπορείτε να προσμετρήσετε μέχρι 2 μαθήματα του κύκλου παιδαγωγικής και διδακτικής στη θέση ισάριθμων μαθημάτων κατευθύνσεων και ακόμη μέχρι 2 μαθήματα του κύκλου παιδαγωγικής και διδακτικής στη θέση ισάριθμων ελεύθερων μαθημάτων.

2.3 Εισαχθέντες τα έτη 2007, 2008, 2009, 2010 και 2011
Με τις προηγούμενες μεταβατικές διατάξεις μπορούσατε στην πράξη να αντικαταστήσετε 1 μάθημα Κ2 ή κατευθύνσεων με 2 ελεύθερα μαθήματα (συνολικά 6 μονάδες ECTS). Πλέον μπορείτε να υπολογίσετε στις υποχρεώσεις για το πτυχίο συνολικά μέχρι και 4 μαθήματα ελεύθερης επιλογής ή κύκλου παιδαγωγικής και διδακτικής (όμως το πολύ 2 από αυτά ελεύθερης επιλογής, όπως και προηγουμένως), με μέγιστο 20 μονάδες ECTS, αντικαθιστώντας μέχρι και 3 μαθήματα Κ2 ή κατευθύνσεων. Προσέξτε ότι αν, για παράδειγμα, έχετε ήδη περάσει 2 ελεύθερα μαθήματα για να αντικαταστήσετε ένα Κ2 ή κατεύθυνσης και δεν θέλετε να «χαθούν», μπορείτε να περάσετε 2 μαθήματα κύκλου παιδαγωγικής και διδακτικής (10 μονάδες ECTS) αντικαθιστώντας ένα δεύτερο μάθημα Κ2 ή κατευθύνσεων.

2.4 Εισαχθέντες το έτος 2012
Με τις προηγούμενες μεταβατικές διατάξεις μπορούσατε στην πράξη να αντικαταστήσετε 2 μαθήματα κατευθύνσεων με 3 ελεύθερα μαθήματα ή μαθήματα οικονομικών (συνολικά 12 μονάδες ECTS). Πλέον μπορείτε να υπολογίσετε στις υποχρεώσεις για το πτυχίο συνολικά μέχρι 5 μαθήματα ελεύθερης επιλογής ή οικονομικών επιστημών ή κύκλου παιδαγωγικής και διδακτικής (όμως το πολύ 3 από αυτά ελεύθερα ή οικονομικών, όπως και προηγουμένως), με μέγιστο 25 μονάδες ECTS, αντικαθιστώντας μέχρι και 4 μαθήματα κατευθύνσεων.
Προσέξτε ότι αν, για παράδειγμα, έχετε ήδη περάσει 3 μαθήματα ελεύθερα ή οικονομικών για να αντικαταστήσετε 2 κατεύθυνσης και δεν θέλετε να «χαθούν», μπορείτε να περάσετε 2 μαθήματα κύκλου παιδαγωγικής και διδακτικής (10 μονάδες ECTS) αντικαθιστώντας ένα τρίτο μάθημα κατεύθυνσης.

3. Μεταβατικές διατάξεις για όσους επιθυμούν να λάβουν πτυχίο ΤΕΤΥ

Τα μαθήματα του κύκλου παιδαγωγικής και διδακτικής εντάσσονται στην ίδια κατηγορία με τα 10 ή 9 (ανάλογα με το έτος εισαγωγής) μαθήματα όλων των κατηγοριών (περίπτωση (3) στις υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου) που μπορείτε να υπολογίσετε για το πτυχίο σας.

Δήλωση μαθημάτων εμβόλιμης εξεταστικής χειμ. εξ. 2017-18

Δήλωση Μαθημάτων Εμβόλιμης Εξεταστικής Περιόδου Χειμερινού Εξαμήνου ακαδ. έτους 2017-2018

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με απόφαση της 5ης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, θα πραγματοποιηθεί εμβόλιμη εξεταστική για τους φοιτητές επί πτυχίω, οι οποίοι έχουν μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα οφειλόμενα για τη λήψη πτυχίου, στα πλαίσια της εξεταστικής περιόδου Χειμερινού Εξαμήνου ακαδ. έτους 2017-2018.

Επομένως, οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις, δηλαδή να είναι 9ου εξαμήνου και μεγαλύτερου αυτού, οφείλουν μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα για τη λήψη πτυχίου, καθώς και να έχουν δηλώσει σε προηγούμενο εξάμηνο το μάθημα ή κάποιο ισοδύναμό του, βάσει των συγκεκριμένων αντιστοιχιών που υπάρχουν στις μεταβατικές διατάξεις του οδηγού σπουδών, μπορούν να συμμετέχουν στην εμβόλιμη εξεταστική.

Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα 27 Νοεμβρίου έως και Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://e-secretary.uop.gr/unistudent/. Καμία δήλωση δε θα γίνει δεκτή πέραν της ημερομηνίας αυτής.

Με βάση τις προβλέψεις του νόμου, απαραίτητη προϋπόθεση για να δηλώσετε κάποιο μάθημα είναι να έχετε δηλώσει σε προηγούμενο εξάμηνο το μάθημα αυτό ή κάποιο ισοδύναμό του, βάσει των συγκεκριμένων αντιστοιχιών που υπάρχουν στις μεταβατικές διατάξεις του οδηγού σπουδών. Ως συγκεκριμένες νοούνται οι αντιστοιχίες που αντιστοιχίζουν ακριβώς ένα μάθημα ενός παλαιού οδηγού σπουδών με συγκεκριμένα μαθήματα του νέου οδηγού σπουδών.

 

Τεχνικές Διευκρινίσεις για την Υποβολή της Δήλωσης

Η δήλωση μαθημάτων γίνεται στη διεύθυνση https://e-secretary.uop.gr/unistudent/ και είναι διαφορετική από την εγγραφή στο e-class. Η δήλωση καταχωρείται επιτυχώς ΜΟΝΟ εφόσον πατήσετε «ΑΠΟΣΤΟΛΗ». Σε αντίθετη περίπτωση, η δήλωση δεν καταχωρείται στο ηλεκτρονικό σύστημα και θεωρείται άκυρη. Σημειωτέον, καμία εκπρόθεσμη δήλωση δε γίνεται δεκτή από το σύστημα. Όποιος/α φοιτητής/τρια δε δηλώσει μαθήματα μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, δε μπορεί στη συνέχεια να εξεταστεί και να κατοχυρώσει βαθμολογία για το αντίστοιχο ακαδημαϊκό εξάμηνο, ούτε επίσης να προμηθευτεί δωρεάν συγγράμματα.

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσής μαθημάτων, θα λάβετε αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα από το σύστημα, στο οποίο θα αναγράφονται τα μαθήματα που έχετε δηλώσει. Το μήνυμα θα παραδοθεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας κατά μέγιστο μία ώρα μετά την υποβολή της δήλωσης. Παρακαλείστε να αποθηκεύσετε και να μη διαγράψετε το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα. Σε περίπτωση που δε λάβετε το σχετικό μήνυμα και αφού ελέγξετε το φάκελο με την ανεπιθύμητη αλληλογραφία, επικοινωνήστε με τη γραμματεία του τμήματος για περεταίρω ενέργειες και οδηγίες.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

(Ανακοίνωση σε μορφή PDF)

Ημερομηνιά Διεξαγωγής Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακ. έτους 2017-18

Σας γνωστοποιούμε ότι οι κατατακτήριες εξετάσεις του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών θα διεξαχθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017, στις εξής ώρες: 

 • 10:00 - 11.30 : Προγραμματισμός Ι.
 • 12:00 - 13:30 : Διακριτά Μαθηματικά.
 • 14:00 - 15:30 : Εισαγωγή στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να έχουν ένα στοιχείο ταυτοπροσωπίας μαζί τους (αστ.ταυτότητα ή διαβατήριο).

Εκ της γραμματείας.

(Ανακοίνωση σε μορφή PDF)

 

 

 

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Τελετή ορκωμοσίας αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 2. Υποβολή Αιτήσεων Ανάληψης Πτυχιακής Εργασίας
 3. Δηλώσεις μαθημάτων χ/εξ. 2017-18
 4. Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ανασφάλιστων φοιτητών – έκδοση Ε.Κ.Α.Α
 5. Aνακοίνωση υποβολής αιτήσεων για βεβαίωση περάτωσης σπουδών (Οκτώβριος 2017)
 6. Εκδήλωση Υποδοχής πρωτοετών φοιτητών
 7. Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου
 8. Ολοκλήρωση εγγραφών πρωτοετών φοιτητών-ταυτοποίηση και απόδοση κωδικών αναγνώρισης στους νεοεισαχθέντες φοιτητές του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 9. Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Νεοεισερχόμενων Φοιτητών για Δωρεάν Σίτιση Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018
 10. Υποβολή Αιτήσεων Νεοεισερχόμενων Φοιτητών για Δωρεάν Σίτιση Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018
 11. Έναρξη μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακ.έτους 2017-18
 12. Ενημέρωση για τη λήξη κατάθεσης αιτήσεων σίτισης και τις αποκλειστικές προθεσμίες που ισχύουν
 13. Aνακοίνωση υποβολής αιτήσεων για βεβαίωση περάτωσης σπουδών (Ιούλιος 2017)
 14. Πρόγραμμα επαναληπτικής εξεταστικής (Σεπτ. 2016-17)
 15. Αναθέσεις πτυχιακών εργασιών εαρ./εξ. 2016-17
 16. Συμμετοχή φοιτητή/τριας στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “CERN Summer Students” έτους 2017
 17. Λίστα δικαιούχων φοιτητών για δωρεάν σίτιση (από 1/6/2017)
 18. Δήλωση μαθημάτων εμβόλιμης εξεταστικής εαρ. εξ. 2016-17
 19. Ανακοίνωση ορκωμοσίας αποφοίτων του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 20. Υποτροφίες ΙΚΥ - πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
 21. Υποβολή Αιτήσεων Ανάληψης Πτυχιακής Εργασίας
 22. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων για το Π.Μ.Σ. «Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές/Space Science, Technologies and Applications»
 23. Πρόγραμμα εξεταστικής εαρ./εξ. 2016-17
 24. Aνακοίνωση υποβολής αιτήσεων για βεβαίωση περάτωσης σπουδών (Μάρτιος 2017)

Υποκατηγορίες

 • Ανακοινώσεις υποτροφιών

  Στην ιστοσελίδα αυτή αναρτώνται ανακοινώσεις που αφορούν τη φοιτητική κοινότητα, σχετικά με υποτροφίες, κληροδοτήματα, και άλλα προγράμματα, όπως το Erasmus.

  Καταμέτρηση Άρθρων:
  8
 • Ανακοινώσεις προπτυχιακών

  Στην ιστοσελίδα αυτή αναρτώνται ανακοινώσεις που αφορούν τη φοιτητική κοινότητα, σχετικά με το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

  Καταμέτρηση Άρθρων:
  56
 • Ανακοινώσεις μεταπτυχιακών

  Στην ιστοσελίδα αυτή αναρτώνται ανακοινώσεις που αφορούν τη φοιτητική κοινότητα, σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

  Καταμέτρηση Άρθρων:
  1
 • Ανακοινώσεις διδακτορικών

  Στην ιστοσελίδα αυτή αναρτώνται ανακοινώσεις που αφορούν υποψήφιους διδάκτορες και τη φοιτητική κοινότητα σχετικά με θέσεις υποψηφίων διδακτόρων.

  Καταμέτρηση Άρθρων:
  5

Ανακοινωσεις του τμηματος

Δείτε όλες τις ανακοινώσεις

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Ερωτηματολόγιο Στρατηγικού Σχεδιασμού
Σας κοινοποιούμε το σύνδεσμο με ερωτηματολόγιο που έχει ετοιμάσει η επιτροπή στρατηγικού σχεδιασμού και παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών:


Απόφοιτοι:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffIf05_bZVJtUt0aJHh9AjiMCZMkVmhIOqL75F0s7DOyqWKg/viewform?usp=sf_link

Προκήρυξη εκλογών διευθυντών εργαστηρίων του Τμήματος

Προκήρυξη εκλογής διευθυντών των εργαστηρίων του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4485/2017(ΦΕΚ 114/04-08-2017, τ.Α’), προκηρύσσουμε την εκλογή διευθυντή των παρακάτω εργαστηρίων του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τριετή θητεία:

 •     Εργαστήριο Ασύρματων και Κινητών Επικοινωνιών.
 •     Εργαστήριο Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας.
 •     Εργαστήριο Επικοινωνίας Ανθρώπου -Μηχανής και Εικονικής Πραγματικότητας.
 •     Εργαστήριο Σχεδίασης και Ανάπτυξης Δικτύων και Συστημάτων Οπτικών Ινών.
 •     Εργαστήριο Δικτύων Επικοινωνιών και Δικτυακών Εφαρμογών.
 •     Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων.

Η εκλογή θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12:00 π.μ. κατά τη διεξαγωγή της 9ης Συνέλευσης  του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού κτιρίου του τμήματος(διεύθυνση ακαδημαϊκού ΓΚ Βλάχου).
Το εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή των διευθυντών των εργαστηρίων απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. που μετέχουν στη Συνέλευση του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
Υποψηφιότητες υποβάλλονται στη γραμματεία του τμήματος από τη Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. έως και την Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.
Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν μέλη Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου με αυτό του εργαστηρίου, ενώ δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν όσοι αποχωρούν, λόγω του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της ως άνω προκηρυσσόμενης θέσης. Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι.

Ο πρόεδρος του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Βλάχος

(Ανακοίνωση σε PDF)

Αποτελέσματα μαραθωνίου ανάπτυξης εφαρμογών σε θέματα οικονομικών συναλλαγών (crowdhackathon)

Από τις 20 έως και τις 22 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε ο 2ος μαραθώνιος ανάπτυξης εφαρμογών σε θέματα οικονομικών συναλλαγών NBG i-bank #fintech2 crowdhackathon. Στον μαραθώνιο συμμετείχαν 70 διαγωνιζόμενοι σε 18 ομάδες και για τρεις μέρες με τη βοήθεια 60 έμπειρων μεντόρων υλοποίησαν πρωτότυπες εφαρμογές στο πεδίο του fintech. Την Κυριακή το απόγευμα οι ομάδες παρουσίασαν τις εφαρμογές τους στην κριτική επιτροπή και στο κοινό, με την παρουσία στελεχών της Εθνικής Τράπεζας και των χορηγών. 

Θα θέλαμε να συγχαρούμε θερμά την εξαμελή ομάδα Bankcraft, της οποίας τέσσερα από τα μέλη της αποτελούν φοιτητές ή απόφοιτους του Τμήματός μας (κ.κ. Βουλκίδης Αποστόλης, Λάλος Λευτέρης, Νεστούρης Κοσμάς και Τριανταφυλλόπουλος Παναγιώτης), η οποία υλοποίησε μία εφαρμογή σχετική με Microinvestments και έλαβε την 3η θέση στον διαγωνισμό.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού μπορείτε να βρείτε εδώ.

Εθελοντική Αιμοδοσία (29-30 Σεπτεμβρίου 2017)

Η ανακοίνωση για την 4η εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιεί η κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Νοσοκομείο "Παίδων - Η Αγία Σοφία" είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων για το Π.Μ.Σ. «Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα & Δίκτυα»

Ανακοινώθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το Π.Μ.Σ. "Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα" για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη εδώ.

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο: https://apply-telecom.uop.gr/

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρατείνεται έως 24 Σεπτεμβρίου 2017

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών "Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα".

Πρόσκληση Π.Μ.Σ. «επιστήμη και τεχνολογία υπολογιστών» 2017-18

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προτίθεται να λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών, το οποίο θα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο πεδίο της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υπολογιστών.

To Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να εξειδικευθούν σε συγκεκριμένα ερευνητικά θέματα αιχμής και να θέσουν τις βάσεις για την περαιτέρω ερευνητική τους ενασχόληση με την επιστήμη των υπολογιστών.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι τρία (3) εξάμηνα. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται:

 1. Συμπλήρωση 30 τουλάχιστον μονάδων ECTS σε κάθε εξάμηνο.
 2. Επιτυχής εξέταση στον απαραίτητο αριθμό μαθημάτων.
 3. Εκπόνηση και επιτυχής παρουσίαση διπλωματικής εργασίας.
 4. Εκπλήρωση των απαιτήσεων συμπλήρωσης του γνωστικού υπόβαθρου μέσω επιτυχούς παρακολούθησης συγκεκριμένων προπτυχιακών μαθημάτων, αν αυτό έχει κριθεί απαραίτητο και ορισθεί με απόφαση της ΓΣΕΣ.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στο συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. θα γίνουν δεκτοί συνολικά κατά μέγιστο αριθμό σαράντα (40) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Ε.Φ.) τμημάτων Τ.Ε.Ι. με ουσιώδη συνάφεια αντικειμένου προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά προβλέπεται να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι την έναρξη του Προγράμματος τον Σεπτέμβριο 2016, στην οποία περίπτωση οφείλουν να προσκομίσουν τα σχετικά πιστοποιητικά κατά την εγγραφή τους.

Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους έως την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017 Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης http://apply-comp.uop.gr/

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν εμπρόθεσμα με την αίτηση έχουν ως εξής:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (συμπληρώνεται online).
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών. Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.).
 5. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου.
 6. Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
 7. Δύο συστατικές επιστολές (οι υποψήφιοι θα εισάγουν τα στοιχεία των ατόμων που θα τους παράσχουν τις συστατικές επιστολές, και το Π.Μ.Σ. θα επικοινωνήσει κατόπιν μαζί τους για την αποστολή της συστατικής επιστολής).
 8. Αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
 9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
 10. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 11. Τέλος, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη τους θα συνέβαλε, ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα θα κατατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή (ψηφιοποιημένα/«σκαναρισμένα») κατά τη συμπλήρωση της αίτησης.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 1.600 € για το σύνολο της διάρκειας φοίτησης. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις, στην αρχή του κάθε εξαμήνου από τα τρία πρώτα εξάμηνα φοίτησης Το ύψος των δόσεων για τα δύο πρώτα εξάμηνα ορίζεται σε 550€, ενώ το ποσό της τρίτης δόσης ορίζεται σε 500€. Οι προθεσμίες καταβολής των διδάκτρων καθορίζονται με απόφαση του διευθυντή του Π.Μ.Σ. Ενδέχεται για τη φοίτηση στο Π.Μ.Σ. να δοθεί ένα πλήθος υποτροφιών, σύμφωνα με τον κανονισμό του Π.Μ.Σ.

Το πλαίσιο λειτουργίας του Π.Μ.Σ., συμπεριλαμβανομένου του οδηγού σπουδών και του κανονισμού σπουδών, καθώς και λοιπές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Ο διευθυντής του Π.Μ..Σ στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών

Καθηγητής Κωνσταντίνος Βασιλάκης

(Πρόσκληση Διαθέσιμη σε μορφή PDF)

Κατατακτήριες Εξετάσεις 2017-18

Ανακοίνωση για Κατατακτήριες Εξετάσεις (ακ. έτους 2017-18)

Οι υποψήφιοι για κατάταξη μέσω εξετάσεων στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου παρακαλούνται να καταθέσουν στη γραμματεία του τμήματος, μεταξύ 1ης και 15ης Νοεμβρίου 2017, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.
 3. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα εξής:

 • Προγραμματισμός Ι
 • Διακριτά Μαθηματικά
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων ήτοι εικοσιτέσσερις (24) θέσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Η διάρκεια εξέτασης είναι ενενήντα (90) λεπτά ανά μάθημα. Η βιβλιογραφία και η ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων είναι διαθέσιμη εδώ: ύλη εξεταζόμενων μαθημάτων κατατακτηρίων εξετάσεων

Το πρόγραμμα τον εξετάσεων θα κοινοποιηθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του τμήματος dit.uop.gr/el.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στα τηλέφωνα της γραμματείας του τμήματος 2710 372 163-4 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">'+addy_text10874+'<\/a>'; //--> .

Εκ της γραμματείας του τμήματος

(Ανακοίνωση σε μορφή PDF)

 

 

Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων

Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016:

 • Προγραμματισμός Ι:  10:00-11:30 (αίθουσα συνεδριάσεων)
 • Διακριτά Μαθηματικά: 12:00-13:30 (αίθουσα συνεδριάσεων)
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες: 14:00-15:30 (αίθουσα συνεδριάσεων)

Ανακοινωσεις προς φοιτητες

Δείτε όλες τις ανακοινώσεις

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Aνακοίνωση υποβολής αιτήσεων για βεβαίωση περάτωσης σπουδών (Μάρτιος 2018)

Πεμ, 08 Μαρ 2018, 09:52

Η Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών θα δέχεται αιτήσεις περάτωσης σπουδών...
Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου

Τετ, 21 Φεβ 2018, 13:41

Ανακοινώθηκε η έκτη έκδοση (v6) του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού...
Αναθέσεις πτυχιακών εργασιών χ/εξ. 2017-18

Τετ, 10 Ιαν 2018, 10:47

Ανακοινώθηκε η λίστα με τις αναθέσεις των πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους...
Πρόγραμμα εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2017-18

Παρ, 15 Δεκ 2017, 14:24

Ανακοινώθηκε η έκτη έκδοση (v6) του προγράμματος της εξεταστικής περιόδου για το χειμερινό εξάμηνο του...
Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

Παρ, 08 Δεκ 2017, 13:01

Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ ξεκίνησε και διαρκεί μέχρι τις 31/10/2018. Στα πλαίσια του...
Μαθήματα κύκλου παιδαγωγικής και διδακτικής και Μεταβατικές διατάξεις

Τετ, 29 Νοε 2017, 13:21

Μαθήματα κύκλου παιδαγωγικής και διδακτικής + Μεταβατικές διατάξεις  1. Γενικά   Στο πρόγραμμα σπουδών...
Δήλωση μαθημάτων εμβόλιμης εξεταστικής χειμ. εξ. 2017-18

Παρ, 24 Νοε 2017, 17:30

Δήλωση Μαθημάτων Εμβόλιμης Εξεταστικής Περιόδου Χειμερινού Εξαμήνου ακαδ. έτους 2017-2018 Σας γνωρίζουμε...
Ημερομηνιά Διεξαγωγής Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακ. έτους 2017-18

Πεμ, 23 Νοε 2017, 13:47

Σας γνωστοποιούμε ότι οι κατατακτήριες εξετάσεις του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών θα...